Pedigree 2003

Teeltmoeren:
CH0201 = 2002_CH0019 x CH9958: 2000_TGZ9802 x TGZ9752: 1998_TGZ9749 x TGZ9600:
1997_TGZ9627 x TGZ9500: ect
TG0191 = 2001_TGZ9802 x TW9732: 1998_TGZ9749 x TGZ9600: 1997_TGZ9627 x TGZ9500
1996_TGZ9501 x PJ160: 1995_PJ281 x PJ182: etc. Paul Jungels

Uit de serie KI van 2002 hebben we een moer uitgezocht voor verdere teeltdoeleinden.
CH0252 = 2002_PJ0198 x CH9958: 2001_PJ0109 x PJ9855: 2001_PV0012 x JP9945
2000_TW9999 x TW9759: 1999_KB97222 x KB95189: etc. Keld Brandstrup

Uit de serie ORDU van 2002 die op Marken zijn bevrucht, zijn er twee voor verdere teelt uitgezocht.
TG0224 = 2002_Pure ORDU x ST99338
TG0242 = 2002_Pure ORDU x ST99338

Van de volgende larven, van Marken afkomstig , is nageteeld via KI en/of op Marken bevrucht.
Primorsky: P1(GdB) =2001_P1 Blue 00(Rinderer)*Primorsky-mix(Insel Ruden): etc.pure Primorsky
Sahariensis: 2003_VDB0108 x KB00337: import 2003, unmated queens + eggs,
F1 Sahariensis (vd Bongaard, originally from H. Bremm)
Lamarckii(zuster van MKA0204)
MK17: 2002_KB00337 x KB99068: 2000_KB97232 x KB97232: 1997_KB96178 x KB94131: 1996_KB95204 x KB141:
1995_KB419 x KB202:1994_E-346 x KB91096: 1994_EGYPT*EGYPT: ren Apis mellifera lamarkii
MKA0136 = 2001_ KB99068 x KB97309: 1999_KB97096 x KB95189: 1997_KB95310 x KB94131:
1995_KB323 x KB141: 1993_KB91096 x M319: 1991_HR179 x KB87131: etc.

Van de volgende moeren hebben we dit jaar nageteeld.

Kunstmatige inseminatie (KI)
Darren van dochters:
CH0009 = 2000_CH9752 x CH9503: 1997_TGZ9602 x BP94:
1996_TGZ9501 x TGZ9500:1995_PJ281 x PJ182 etc
X CH0009: CH0252, Primorsky, Sahariensis, MK17, MKA0136

Bevruchting op Marken;
Darren van dochters:
KB00337 = 2000_KB97232*KB97232: 1997_KB96178*KB94131: 1996_KB95204*KB141:
1995_KB419*KB202: 1994_E-346*KB91096: 1994_EGYPT*EGYPT: ren Apis mellifera lamarkii
X KB00337: TG0242, CH0201
Darren van dochters:
TR9922 = 1999_TR96129*TR95175: 1996_TR9434*TR169: 1994_TR130*PJ224: 1993_TR247*TR51:
1992_TR14*WP58: 1991_TR157*B342: 1990_TR86*BO269: etc.
X TR9922: Primorsky, Sahariensis, MKA0136
Teeltbeoordeling:
CH0201 (KI) 2003 5 5 5 nvt nvt
CH0252 (KI) 2003 5 5 5 nvt nvt
TG0191 2002 5 4 5 4 4
2003 5 5 5 5 nvt
Gelukkig was het dit jaar een prefect bijenjaar. Hierdoor zijn de bijen weer goed ontwikkeld en hebben ze toch weer een grote honing opbrengst weten te presteren.
Zo als zo velen hadden wij ook last van het virus dat de varroamijt bij zich had. In het najaar van 2002 bleek dat alle honingvolken zeer klein maar toch gezond de winter waren ingegaan. De volken die na half juni opnieuw zijn opgezet zijn van dit verschijnsel gevrijwaard. Deze zijn dan ook allen zonder broed gemaakt. Ondanks de kleine volken zijn er maar enkele gesneuveld in de winter. De gesneuvelde volken namen ook amper voer op in het najaar en de bijen bleven ook vrij donker. Tijdens de extra behandeling van varroa rond de kerst, bleek dat er volken bij waren die maar een doorsnede van ± 15 cm hadden. En de grootste honingvolken bezetten maar ± 3 a’ 4 ramen bijen. Hoopvol zag het er toen niet uit.
De aantallen KI zijn door problemen wel wat beperkt gebleven maar met de inzet van Teeltgroep Marken heb ik toch aardig wat materiaal kunnen op zetten. Voor wat de teelt betreft was het dit jaar wel gemakkelijk. Als ik een moer met wat bijen en een raam voer in een kast deed ging de rest vanzelf. Daarna alleen maar wat kunstraat erbij, voer was er voldoend in de natuur. Met het geleverde materiaal van Marken zijn een viertal verschillende lijnen waar onder ook een Primorsky opgezet. Deze zijn zowel doormiddel van KI als op Marken bevrucht. Het volgend jaar hoop ik wat meer over de resultaten te kunnen vertellen. Zoals het er nu uit ziet lijkt het hoopvol materiaal.
Voor wat betreft de vorig jaar opgezette nieuwe lijn ORDU het volgende:
De Ordu-moer gaf twee verschillende nakomelingen, ondanks gelijktijdige bevruchting op Marken. De helft was zeer rustig en niet al te explosief in de groei, de andere helft had wat rook nodig en groeide explosief. In korte tijd waren dit zeer grote volken. Alle nakomelingen(op één na) zijn op 6 stuks ½ dadantramen overwinterd. Een is gelijk op een 10 raams spaarkast ingevoerd. Wat wel op viel is dat de volken in de winter zeer vast op een tros zaten en zelfs bij de varroa behandeling (net voor de kerst) vloog er geen enkel bij op. In het voorjaar hadden de Ordu-volken nog het meeste voer.
De groei in het voorjaar was explosief. Half mei zaten de volken al op 12 ramen dadant.
Eind mei zijn er van 4 stuks broedloze afleggers gemaakt op alleen kunstraat met een vol raam voer. Gelijktijdig is dit ook bij 4 Buckfast-volken gedaan.
Hierin was duidelijk een groot verschil te zien. De Ordu-volken hebben het hele raam voer onmiddellijk in broed omgezet en hadden in 14 dagen alle ramen vol met broed met hier en daar een hoekje voer. De Buckfast-volken daar in tegen lieten het voerraam ongemoeid en haalde nog veel voer op. Wat broed betreft was er na 14 dagen nog niet de helft van de Ordu-volken bereikt, wel hadden alle ramen een brede krans met verzegeld voer.
Zwermneiging valt in het algemeen wel mee. Als de volken de kast uitpuilen dan worden de doppen pas aangezet. Als men deze wegbreekt en direct daarop meer ruimte geeft is dit fenomeen gelijk weer voorbij. Zachtaardigheid: de ene kan zonder rook worden behandeld en de andere heeft een beetje rook nodig. Raatzit is goed, bijen blijven rustig op de raat zitten. (Bij teveel rook gebruik gaan de bijen rennen) Honingopbrengst: voor zover ik dit tot nu toe kan beoordelen lijkt het er op dat de volken eerst al het voer consumeren voor de opbouw van een groot volk, daarna wordt er pas aan het voer voorraad gedacht. Wel moet men er voor zorgen dat de moer niet in de honingkamer kan komen omdat deze alles vol zaait. De volken slaan het voer alleen boven het broednest op en verzuipen het broednest bij een grote dracht niet. De verzegeling van de honingramen is wit en niet geheel los van het voer. Hygiëne: de pintest is helaas niet uitgevoerd. Wel was er een volk die de houten onderlatten afknaagden. Waarom weet ik niet. Nadat er een honingkamer was opgezet stopte dit. Misschien had hij ruimte gebrek. Van het beste volk is dit jaar weer na geteeld en op Marken bevrucht. Enkele van deze moeren en van de eerste serie zijn weer verder verspreid door Marken. De tweede serie is nog makker dan de eerste serie en ook heel vitaal. Van de laatste serie zal er volgen jaar omgelarfd kunnen worden.

Darrenlijn: CH0009

Teeltmoer: TG0191

Teeltmoer: CH0201

Teeltmoer: CH0252