Bestuiving

Bijen zijn bij uitstek geschikt voor bestuiving.