Bestrijding Varroa

Varroa bestrijding na de honing oogst

Veel productievolken met buckfastbijen hebben door hoge broedbezetting veel last van mijten.

Een behandeling met mierenzuur na de honingoogst geeft niet altijd het goede resultaat zodat deze volken laat in najaar als nog omvallen.

Het vermoeden is dat deze sterke volken ( er zitten nog steeds veel vliegbijen in de kast) de mierenzuur dampen buiten de broedramen weten te houden. Ook speelt het oude raat bestand mee, broedramen zijn zwaar bebroed wat ook een broeinest is van virussen.

Met de volgende methode vangt men veel mijten weg en wordt het raat bestand gelijktijdig vernieuwd.

Als er na afnemen van de honingkamers geen voer in de broedkamer zit kan je direct alle broedramen met broed en oude raten verwijderen en deze vervangen door kunstraat. 80% van de mijten zitten in het broed.

Laat wel een raam met stuifmeel en eventueel en een voerraam in de kast hangen.

Het volk wordt direct gevoerd, met suikerwater oplossing 1 op 1 tot dat de ramen zo goed als uitgebouwd zijn. Daarna is het het beste is om enkele kilo’s honing terug te voeren.

Honing wordt langzamer opgenomen waardoor de bijen een groter broednest gaan aanleggen. Na een dag of vijf besproei je tegen de avond de bijen met 3% oxaalzuur oplossing om de resterende mijten te doden.

Dit moet zijn gebeurd 2 dagen voordat het eerst broed gesloten is.

Ook kun je bij het afnemen van al het broed  1 raam met eitjes en 1 daags larven nog in de kast laten zitten als natuurlijke mijtenval, deze verwijder je als het broed gesloten is.

Er is wel een belangrijk aandachtspunt. Als je een volk op kunstraat zet  laat dan geen een of meerdere mooi bebroedde  lege ramen in de kast zitten.

Kans is groot en zeker bij een oude moer dat alleen deze ramen worden bebroed omdat de moer dan niet overloopt naar nieuwe uitgebouwde ramen.

Haal ook deze ramen er uit, verzamel deze, en hang die dan in een volk zonder kunstraat of maar een paar ramen kunstraat.

Als volken geheel op kunstraat zit ontwikkelen deze beter dan op b.v. halve kast met kunstraat.

DUS HOE MEER KUNSTRAAT HOE BETER EEN VOLK ONTWIKKELD, het volk gedraagt zich dan als een zwerm.

Tweede methode is:

Als er nog veel voer in de ramen aanwezig is en of je de ramen met broed niet wil vernietigen maar in andere kasten wilt onderbrengen.

10 dagen voor dat je de honingkamers afneemt sluit je de moer op in een kluisje.

Als dat broed gesloten is start je met verwijderen van het broed. Dan kun je deze ramen eventueel leeg slingeren zonder dat je er larven mee uitslingert.

Deze honing kun je dan ook weer terug voeren.

Ook kun je deze ramen onderbrengen in een paar andere volken, wel gescheiden door een moerrooster zodat de oude ramen niet opnieuw worden belegd.

Bij deze tweede methode is ook raadzaam om een raam met eitjes en 1 daagse larven in de kast te hangen als je het gesloten broed verwijderd hebt, dit als natuurlijke mijtenval.

Houd er wel rekening mee dat als je de bijen gaat besproeien met 3% oxaalzuur oplossing dat je dit raam controleert op REDCELLEN.

Kans bestaat dat de bijen, omdat de moer vanwege de opsluiting niet meer aan de leg is, redcellen gaan aanzetten.

Als je de ramen met gesloten broed in een ander kast hangt zorg dan ook gelijk dat je deze kast behandelt met een continu werkend middel tegen de  varroa  mijten zodat deze niet voor een herbesmetting voor andere volken wordt. Je kunt ze dan eventueel op een aparte stand zetten.

Moer langer dan 10 dagen opsluiten kan ook maar hou er dan wel rekening mee dat je het volk controleert op redcellen en ben er van bewust dat de aantal mijten in het volk gaat toenemen, immers 80% van de mijten zitten in gesloten broed en omdat er geen open broed meer aanwezig is blijven deze op de bijen zitten.

Door gelijk als het broed gesloten is alles te verwijderen verwijder je meer mijten. 

Zie onderstaande rekensom:

Als er b.v. 1000 mijten in een bijenvolk zitten verwijder je met gesloten broed ongeveer 80% dat is dan 800 mijten.En als de behandeling met oxaalzuur 90% effectief is verwijder je nogmaals 90% van de 200 = 180 mijten er blijven dan nog 20 mijten over.

Laat je het broed uitlopen dan komen de mijten allemaal op de bijen te zitten. Bij een oxaalzuur behandeling van 90% effectief verwijder je er 900 mijten maar er blijven dan 100 mijten over.

Nadeel van niet direct al het broed verwijderen is dat je 5 keer zoveel mijten overhoud.

Ook start je pas 21 dagen later wat resulteert in een mindere snelle start van een opnieuw op te bouwen volk.

Dit komt dat er in die drie weken ook veel vliegbijen verloren zijn gegaan wat resulteert in minder nectar stroom en kleinere volken, broed is namelijk na de laatste dracht al aan het inkrimpen.

Tenslotte:

Ook is er nog een behoorlijk winst halen als je er een vangraam laat zitten. Je kunt dan nog ongeveer van die 20 mijten die zijn overgebleven nog 90% wegvangen dus 18 mijten, dan hou je er nog twee over.

Vanwege de herbesmetting is het raadzaam om in de winter als er geen broed in de kast zit als nog een behandeling met oxaalzuur suikerwater oplossing te doen. 

Met vriendelijke groeten, Cees Haans 

Link voor een artikel uit bijenblad 2012: